Historiaa
lyhyesti

Kuopion  Seudun Sähköteknikoiden yhdistyksen perustaminen tapahtui 27.01.1967.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Hotelli Kuopion  Sinisessä Kabinetissa. Läsnä oli  15 sähköteknikkoa. Jo aikaisemmin oli perustettu sähköteknikoiden yhdistys vuonna 1957, mutta se hiipui muutaman vuoden kuluttua pois.

Katso perustamispöytäkirja liitteineen.

Yhdistyksemme hyväksyttiin Suomen Sähköteknikkojen liittoon  11.03.1967 ja yhdistysrekisteriin 20.04.1967.

Ensimmäinen toimintakertomus 1967

Kuvassa perustajajäseniä vasemmalta Jouko Antikainen,

Pauli Pulkkinen, Erkki Mankonen, Terho Pasanen (kuoli 2005),

Matti Laukkanen, Raimo Ritavuo ja Jorma Nenonen.

Kuva on otettu v.2003, jolloin Terho Pasanen täytti 90v.

 

 

Yhdistyksen perustamisen jälkeen alkoi vilkas jatkuva toiminta. Säännöissä sanotaan yhdistyksen tarkoitus seuraavasti :

Edistää sähköteknikoiden yhteenkuuluvuutta.  Edistää ammattitaitoa ja  -pätevyyttä, sekä kehittää ja avartaa heidän sivistyksellistä ja  sosiaalista katsomustaan. Parantaa jäsentensä ammatillisia  etuja.

Edellä mainitut tarkoitukset toteutuvat niissä tilaisuuksissa, joita yhdistys jäsenilleen järjestää,kuten kokouksia,kursseja,  luentoja ja opintomatkoja, toimeenpanee keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia ja julkaisee tarvittaessa alan kirjallisuutta. Valmistelee ja tekee esityksiä liitolle sähköalan määräyksiin ja ohjeisiin, sekä alan työmenetelmiin ja tarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.

 

YHDISTYKSEN  TOIMINTA

 

Yhdistyksen toiminta tapahtui pääasiallisesti kuukausikokouksin, joissa luennoitsijoina toimivat usein laitetoimittajat ja Sähkötarkastuslaitoksen edustajat, jotka toivat uusinta tietoa määräysmuutoksista ja ohjeista. Johtokunta kokoontui alussa sääntömääräisesti ja aina tarvittaessa. Johtokunta vastasi kuukausikokousten aikatauluista, tilasi luennoitsijat ja varasi ao. tilat. Johtokunta toimi ajan hermolla myös siten, että ongelmakohtiin otettiin kantaa reippaasti ja nopeasti. Kuopion Seudun Sähköteknikkot ry  liittyi samana vuonna (1967 ) Suomen Sähköteknikkojen liittoon ja sitä myöten myös oman lehden tilaajiksi tulivat yhdistykseen kuuluvat sähköteknikot. Lehti antoikin hyvää ja monipuolista tietoa sähköteknikkojen toiminnasta Suomessa. Yhdistyksen perustajajäsenet muodostivat alkuvuosina ydinjoukon, jonka vaikutus ja mukana olo on jatkunut näihin vuosiin asti. Toiminnassa on mukana vielä seitsemän sähköteknikkoa perustajajäsenistä. Yhdistys on tehnyt talkootöitä ,joista saadut varat on käytetty yhdistyksen toimintaan.Yhdistyk-

semme on järjestänyt sähköteknikkojen koulutuspäivät

kaksi kertaa ja muuta koulutusta alan ammattilaisille.

Yhdistyksemme jäseniä on myös ollut SSL:n toiminnassa

mukana liittovaltuustossa ja liittohallituksessa.

 

Yhdistyksen toiminta on vuosien myötä muuttunut siten, että pikkujoulun vietto on muuttunut talviretkeksi Kainuun ja Lapin rajamaille. Edelleen on Sammalniemen majalla vietetty kevään avajaisia erilaisten kilpailujen ja saunomisen merkeissä. Alkukesän retkiksi on muodostunut ulkomaan matkat, joiden kohteena ovat olleet Venäjä (Viipuri) , Viro lähinnä Tallinna, Pärnu ja Kartanokierros, ja Latvian pää-  kaupunki Riika ja viimeiksi Puola. Kotimaan matkailua on myös harrastettu esim. käymällä teollisuuslaitoksissa ,museoissa ja vastaavissa näyttelyissä. Syksyinen pohjoisten sähköteknikkojen yhdistysten ” Retkeilypäivät ” ovat omiaan kasvattamaan yhteenkuuluvuutta ja luottamusta yhdistysten toiminnan jatkuvuuteen ( Tulevaisuuteen).        Retket ovat tuoneet meidän elämään mukavaa yhdessäolon henkeä ja virkistystä.

Ohessa suurempia tapahtumia ja retkiä, jotka yhdistyksemme on järjestänyt:

 

Kurssit ja luennot

 

Sähkötekniset luento- ja neuvottelupäivät v.1969

Koulutuspäivät kiinteistöhuollon ammattilaisille v.1974

Sähköasennusalan luentopäivät vuosina 1975, 1978, 1982, 1984 ja 1987.

Sähkötekniset koulutus- ja luentopäivät v.1992

 

Yhteistoiminta toisten yhdistysten kanssa

 

Pilkkikilpailut Joensuun yhdistyksen kanssa 70- ja 80-

luvulla. Historiaa tulossa....

Pohjoisten yhdistysten syysretkeilypäivät Kuopiossa

vuosina 1984, 1988, 1993, 1997, 2001, 2004. Vuoro-

vuosina olemme retkeilleet Kainuussa, Oulun seudulla

ja Kemi-Tornion seudulla. Historiaa.

 

Talkootoiminta

Talkootoiminnalla yhdistyksemme kerää varoja muun toi-

minnan ylläpitämiseksi. Jäsenet ovat sähköistäneet messu-

ja jo vuosikaudet Kuopio-hallissa, viimeiksi keväällä 2009.

 

 

Muu toiminta

Yhdistyksemme järjesti SSL:n suunnistuskilpailut Kuopiossa

Puijon maisemissa v.1979. Yhdistyksemme jäseniä on osallis-

tunut myös muualla järjestettyihin kisoihin hyvällä menes-

tyksellä. Martti Savolainen ja Markku Leinonen  ovat voittaneet SSL:n suunnistuskilpailuissa Suomen mestaruuden.

 

Juhlat

10v  8.1.1977 Savoniassa

20v  10.1.1987 Rauhalahdessa

25v  8.1.1993 Savoniassa

30v  11.1.1997 Rauhalahdessa

35v  7-9.6.2002 Latviassa, Rundalen linnassa

40v  23.11.2007 Kuopion Kaupunginteatteri

Pikkujouluja on pidetty vuoteen 1997 saakka.

 

Kuukausikokoukset

Järjestetty vuosittain 4-6 kertaa. Aiheina mm. luennot,  tuote-esittelyt, tutustumiset alan kohteisiin, kilpailut ja retket.

 

Retket ja opintomatkat

 

Tallinna                v.1998

Tallinna ja kartanot v.1999

Viipuri                  v.1999

Pärnu                    v.2000

Ukkohalla              v 2001

Riika 35v juhlat      v.2002

Puola                    v.2004

Budapest              v.2010

Sähkömaja  n. joka toinen vuosi, viimeiksi kesällä 2008, joka jäikin

viimeiseksi retkeksi Sähkömajalle, kun maja myytiin.

Keväällä 2009 kävimme oululaisten omistamalla Sähkö-Syötteen majalla, ja ruskaretkiä on tehty useita, viimeiksi syksyllä 2017.

 

Edellä mainitusta toiminnasta löytyy valokuvia vaihtelevasti.

Huom. jäsen, mikäli sinulta löytyy yhdistyksemme toimin-

taan liittyviä kuvia, ota yhteys puheenjohtajaan.

 

Yhdistyksemme puheenjohtajat:

 

Vuoden Sähköteknikot

 

Kultaisen ansiomerkin saajat:

 

Unto Hirvonen, Kari Illner, Matti Laukkanen, Kari Lintula,

Jorma Nenonen, Viljo Pitkänen, Pekka Rikkonen ja Raimo Ritavuo.

Merkki myönnetään ansioituneesta toiminnasta yhdistyk-

sessä ja liitossa.

 

SÄHKÖTEKNIKOITA ERI VUOSIKYMMENILTÄ

 

 

                40-LUKU

EERO HARTIKAINEN         

TERHO PASANEN                            PERUSTAJAJÄSEN

MARTTI KIVINIEMI

KOSTI FINNE

PAAVO TÄHTINEN

                               

 

              50- LUKU

MARTTI MAJAVIRTA           

ERKKI MANKONEN                          PERUSTAJAJÄSEN

MATTI LAUKKANEN                                  ”

JOUKO ANTIKAINEN                                  ”

UNTO HIRVONEN               

ERKKI ASIKAINEN             

NIILO HEISKANEN             

               

                60- LUKU

MARTTI HAARANEN           

VILHO HEINONEN             

RAIMO RITAVUO                          PERUSTAJAJÄSEN

JORMA NENONEN                                    ”

PEKKA RIKKONEN             

ALPO OLLILA                   

PAULI PULKKINEN                        PERUSTAJAJÄSEN

KARI ILLNER                 

KARI LINTULA               

ALEKSANTERI  RISTO   

HEIKKI TARKIAINEN

PENTTI NYKÄNEN       

 

                70- LUKU

TENHO ISOLA                   

OSMO UTRIAINEN           

KARI VÄISÄNEN           

TAPIO PIRINEN                 

SIMO MYÖHÄNEN             

MATTI HUJANEN             

KEIJO KAARNALEHTO       

MARKKU LEINONEN           

MATTI AHONEN               

HARRI FRIGÅRD               

KALLE HEIKKINEN             

KARI HYVÄRINEN             

VILJO KOIVISTOINEN         

REIJO KUKKURAINEN         

MATTI PAKARINEN             

OLAVI RÄSÄNEN               

ARI SAASTAMOINEN         

PEKKA SAVIRANTA             

PEKKA SAVOLAINEN         

MARTTI  SAVOLAINEN       

JUKKA SIVUKARI             

JORMA VASKONEN           

       

                80-LUKU

JUHO ANTIKAINEN         

ARI KOMPPA                         

ESKO OJALA                     

HEIKKI RÄSÄNEN             

MIKKO SIDOROW               

JORMA TAKKINEN       

ESKO HARTIKAINEN             

JUHA JAATINEN                 

JUHA JAUHIAINEN       

VESA RÄSÄNEN                 

HEIKKI RAIVIO                 

JUHA LUOSTARINEN           

VILJO PITKÄNEN           

JARI  HÄNNINEN               

MATTI RÄSÄNEN           

REIJO  ESKELINEN           

ARI FRONT                     

       

       

              90-LUKU

TUOMO HÄMÄLÄINEN         

HANNU JUUTISTENAHO     

KARI KAIKKONEN               

JARI KANANEN                   

ILKKA KORHONEN             

TIMO TOIVANEN             

ARJA FRIMODIG             

                                   

 

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

 

 

Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti vuoteen 1989. Sen jäl-

keen on ollut jatkuvaa vähennystä, kunnes vuonna 2002

on tapahtunut pieni elpyminen. Nyt jäsenmäärä on pysynyt

suunnilleen ennallaan ja on noin 70. Tulevaisuus näyttää,

mihin suuntaan jäsenmäärän kehitys menee ja mikä vaikutus

on yhdistyksemme sääntömuutoksella. 

 

 

Etusivulle

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalojen punnitus

Vuokatti 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6