Pelastusopisto 09

Asia       

Kuukausikokous / Tutustumisretki 2/2009

 

Aika ja paikka

Pelastusopisto

Hulkontie 83, 70800 Kuopio

Tiistaina 29.9.2009 klo 17.00 alkaen

 

Läsnä

Kari Lintula                Viljo Pitkänen

Pauli Pulkkinen            Kari Väisänen

Tuula Ollila                Timo Toivanen

Alpo Ollila                  Erkki Mankonen

Aleksanteri Risto          Teuvo Tolppanen

Hannu Tuomainen        Aarne Juutinen

Jussi Ahava                Tero Koivisto

Juha Niskanen              Raili Savolainen

Martti Savolainen

 

Illan isännät

Jani Jämsen, vanhempi opettaja, Pelastusopisto

Ari Mustonen, opettaja, Pelastusopisto

Pekka Sarkkinen, Pelco Oy

Hannu Karhunen, Aluemyyntipäällikkö, Pelco Oy

 

Kokouksen avaus

Ennen varsinaisen kokouksen / vierailun alkamista Kari Lintula kiitti illan isäntiä vierailukutsusta Pelastusopistolle ja sen harjoitusalueelle.

Vierailun aloitimme nauttimalla Pelastusopiston tarjoamat kahvit.

 

Opettajien puheenvuoro

Kahvittelun yhteydessä opettajat Jani Jämsen ja Ari Mustonen selostivat laajasti opiston toimintaa.

 

Tietoja Pelastusopistosta

Pelastusopisto on Kuopiossa sijaitseva valtakunnallinen pelastusalan ammatillinen oppilaitos ja koulutuskeskus. Sen toiminta perustuu lakiin Pelastusopistosta. Pelastusopiston rehtorina toimii Reijo Tolppi.

Pelastusopiston yhteydessä toimii myös Kriisinhallintakeskus, joka avattiin 1. helmikuuta 2007. Kriisinhallintakeskuksen johtajana toimii Ari Kerkkänen.

Koulutus

Pelastusopistossa annetaan ammatillista tutkintoon johtavaa koulutusta seuraavissa koulutusohjelmissa:  

1) pelastajan koulutusohjelma (pelastajatutkinto)

2) hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelma (hätäkeskuspäivystäjätutkinto)

3) pelastustoimen alipäällystön koulutusohjelma (alipäällystötutkinto)

4) palopäällystön koulutusohjelma, insinööri (AMK) -tutkinto.

 

 

Historia

Kuopiossa toiminta käynnistyi vuonna 1992 Valtion Pelastuskouluna. Nykyisen muotonsa oppilaitos sai vuonna 1995, jolloin miehistön ja alipäällystön koulutuksesta vastannut Valtion Pelastuskoulu ja päällystön sekä poikkeusolojen koulutuksesta vastannut Valtion Pelastusopisto yhdistettiin Pelastusopistoksi.

Opiskelijat

Pelastusopistossa opiskelee lähiopetusjaksoilla 400 - 500 opiskelijaa. Määrä vaihtelee lähiopetuksessa olevien kurssien ja opintojen vaiheen mukaan. Opiskelijoista on naisia noin 15 %. Pelastusopisto tarjoaa opiskelijoille maksuttoman majoituksen ja ruokailut.

 

Tilat

Luokka-, simulaatio- ja työhuonetilat, opiskelija-asuntola, kurssihotelli, kalustohallit, ruokala sekä liikuntasali ja kuntosalitilat sijaitsevat Kuopiosta n. 10 km etelään päin Petosella osoitteessa Hulkontie 83.

 

Vierailu Pelastusopistolla päättyi tutustumiskierrokseen, jolla näimme mm:ssa savu- ja pimeäharjoitustiloja sekä ajoneuvokalustoa.

Noin 18.30 siirryimme Pelastusopiston harjoitusalueelle Korvaharjuun. Välimatka Pelastusopistolta Korvaharjuun on n. 10 km.

 

Harjoitusalue

        Harjoitusalueella meille kerrottiin, mikä on eri rakennusten ja rakennelmien tarkoitus ja mitä niissä harjoitellaan. Ennen paloteatteriin siirtymistä teimme alueella kiertoajelun.

Noin 23 hehtaarin laajuisella harjoitusalueella on monipuolisia koulutusharjoituskenttiä ja erikoisrakennuksia, vastaanotto- ja huoltorakennukset sekä luokkatilat. Harjoitusalueella voidaan lähes todenmukaisissa oloissa harjoitella erilaisten palojen sammutusta, kemikaalivahinkojen torjuntaa, monipuolisia pelastustehtäviä, hälytysajoa ja onnettomuuksissa loukkaantuneiden ensihoitoa. Harjoittelualuetta käytetään myös viranomaisten yhteisten suuronnettomuusharjoitusten toteutukseen.

Harjoitusalue on suunniteltu siten, että ympäristölle aiheutuvat haitat on saatu minimoitua.

 

Pelco Finland

        Paloteatterilla joukkoomme liittyi Hannu Karhunen Pelco Finland Oy:stä. Hän kertoi meille paloturvallisuusasioihin ja –laitteisiin panostavasta yrityksestä.

Oy Esmi Ab:n yritysnimi muuttui 11.2.08 alkaen Pelco Finland Oy:ksi.

        Pelco Finland on Suomen johtava palo- ja toimitilaturvallisuuden järjestelmäkehittäjä ja -toimittaja. Pelco tarjoaa turvallisuusratkaisuja suojaamaan omaisuutta ja ihmisiä sekä kattavia tukipalveluja järjestelmien elinkaaren ajaksi.

Pelco Finlandin vahvuutena on vuosikymmenien kokemus turva-alalta. Yli 70 vuoden turvallisuusalan kokemuksemme näkyy myös koko toimialan käytännöissä, sillä Pelco Finland on aktiivinen vaikuttaja viranomaistyöskentelyssä sekä useissa alan työryhmissä.

 

Pelco Finland on mukana palo- ja toimitilaturvallisuutta kehittävissä työryhmissä sekä auttamassa viranomaisia turvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden luomisessa.

 

Demopoltot

Sitten alkoikin varsin kiinnostava näytös, demopoltot. Saimme nähdä, missä vaiheessa eri paloilmaisinlaitteet havaitsevat ja suorittavat hälytyksen erilaisten palojen alkaessa ja niiden edetessä.

Ensimmäisessä demossa palo alkoi kytemällä ja muodosti paljon savua. Tällöin luonnollisesti savun tunnistavat ilmaisimet reagoivat ensin.

oisessa demossa palo oli avotuli. Tässä tilanteessa liekkien yläpuolella olevat lämpötunnistimet havaitsevat palon varsin nopeasti.

olmannessa demossa palamaan syttyi televisio. Televisiopalo todettiin yllättävän vaaralliseksi. Palossa komponentit räjähtelevät ja sinkoutuvat ulos palopesäkkeestä. Todennäköistä on, että lähellä olevat palavat materiaalit syttyvät. Televisiopalo synnyttää myös myrkyllisiä palokaasuja. Ihmisen tulee poistua huoneesta 4 – 6 minuutissa palon alkamisesta.

 

Loppulausunto

Vierailun todettiin onnistuneen erinomaisesti. Lähetämme kiitokset Janille ja Arille Pelastuspistolle sekä Pekalle ja Hannulle Pelco O:lle. Tilaisuus oli ainutlaatuinen.

 

 

 

Seuraava kuukausikokous

Seuraava kuukausikokous ilmoitetaan myöhemmin.

 

Vakuudeksi:

Martti Savolainen

 

 

 

 

Made with Namu6