XXII Liittokokous

Suomen Sähköteknikkojen liitto ry:n liittokokous pidettiin 17.4.2010 Tampereella. Kokouksessa oli paikalla 22 virallista kokousedustajaa ja valtakirjalla edustettuna oli 6 edustajaa.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esittämät toimintakertomukset vuosilta 2008–2009. Sekä vahvistettiin tilinpäätökset samoilta tilikausilta.

Lisäksi päätettiin 50-vuotishistoriikin ja – juhlan budjetit. Historiikki päätettiin jakaa jokaiselle jäsenelle liiton toimesta.

Liiton tavoiteohjelma hyväksyttiin tuleviksi vuosiksi. Pääasiana tavoiteohjelmassa oli se, että liiton lakkauttaminen tulee ajankohtaiseksi vasta sen jälkeen kun korvaava organisaatio on kunnossa. Se edellyttää, että Sähköinsinööriliiton säännöt muutetaan sellaiseksi, että nykyiset paikallisyhdistykset voivat liittyä yhdistyksinä Sähköinsinööriliittoon. Vaihtoehtoisena muotona olisi se, että jokin yhdistyksistä, esim. Sähköteknikot ry, muodostuisi kokoavaksi yhdistykseksi johon muut yhdistykset liittyisivät kollektiivijäsenenä. Näin saataisiin taattua se, että yhdistysten välinen yhteistoiminta voisi jatkua.

Liittokokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosiksi 2011–2012. Jäsenmaksuksi päätettiin 0 €.

Liittohallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Tapio Aho Lahdesta. Liittohallitukseen valittiin äänestyksen jälkeen Matti Juhanantti, Veikko Lahtinen, Kari Lintula ja Kimmo Ukkonen.

Liittokokous kutsui liiton kunniapuheenjohtajiksi Jukka O Sainion Turusta ja Raimo Lehtosen Tampereelta.

Liittokokous velvoitti hallitusta pyytämään jäsenyhdistyksiltä esityksiä liiton kunniajäsenten nimeämiseksi.

Lisäksi hyväksyttiin julkilausuma, jossa mm. suhtauduttiin myönteisesti uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen.

 

Timo Haapa

liittokokouksen puheenjohtaja

 


Made with Namu6