Kuukausikokous 12.3.2009

 

Asia       

Kuukausikokous 1/2009

 

 

Aika ja paikka

Kuopion Vesi, Lehtoniemen vedenpuhdistamo

Lehtoniementie 480, Kuopio

12.3.2009 klo 18.00 alkaen

 

Läsnä

Kari Lintula                    Viljo Pitkänen

Pauli Pulkkinen                Kari Väisänen

Unto Hirvonen                Erkki Mankonen

Hannu Tuomainen          Martti Savolainen

 

 

Kokouksen avaus

Ennen varsinaisen kokouksen alkamista Kari Lintula kiitti illan isäntää Hannu Tuomaista vierailukutsusta puhdistamolle. Samalla hän onnitteli omasta ja yhdistyksen puolesta Hannua 50-vuotispäivän johdosta.

Sitten Kari avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksen alkajaisiksi Kuopion Vesi tarjosi pullakahvit.

 

Visuaalinen osuus

Kahvituokion jälkeen siirryimme kuukausikokouksen aiheeseen, tutustumaan vedenpuhdistamoon. Saimme nähdä kattavan kaavioesityksen puhdistamon toiminnasta.

 

Tietoja puhdistamosta

 

Keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan 1974 valmistuneella Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Lisäksi Melalahdessa,  Kurkimäessä ja Vehmersalmella on paikalliset jätevedenpuhdistamot.

Lehtoniemessä käsitellään noin 80 000 asukkaan jätevedet

Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo on aktiivilietelaitos, jossa fosforinpoistoa on tehostettu rinnakkaissaostuksena ferrosulfaatilla. Puhdistusprosessissa jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut vedet johdetaan Kallaveteen.

Jänneniemen vedenottamo

Pääosa Kuopion kaupungin tarvitsemasta vedestä otetaan nykyisin Jänneniemestä. Saimme nähdä kuvia vedenottamon rakentamisesta ja putkien asennuksesta. Vedenottamo otettiin käyttöön alkuvuodesta 2008.

 

Seuraava kuukausikokous

Seuraava kuukausikokous ilmoitetaan myöhemmin.

 

Muut asiat

Rakenna ja Asu-messut 21-22.3.2009. Talkoot alkavat to 19.3 klo 10.00

       

 

Vakuudeksi:

        Martti Savolainen

 

 

 


Made with Namu6