Vuosikokouksen pöytäkirjat

 

 

 

POHJOIS- SAVON SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT

Kirkkokatu 61 A 8

70100 KUOPIO 

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS 2018

 

 

Paikka:  Keskustan keilahalli

          Keilakuja 3, Kuopio

Aika:          Tiistaina 27.2.2018, klo 18.00 alk.

       

Läsnä: Martti Savolainen

          Esko Ojala                 

          Kalle Heikkinen         

          Kari Lintula                                 

          Viljo Pitkänen       

          Jorma Vaskonen

          Pekka Rikkonen

          Kari Väisänen

          Urpo Pietikäinen

 

       

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Martti Savolainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Martti Savolainen       

Sihteeriksi valittiin Kari Lintula

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Vaskonen ja Kalle Heikkinen

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Varainhoitaja Esko Ojala esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017

Käsiteltiin sihteerin  laatima toimintakertomus v. 2017

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio. 

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi  10 eur.

 

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 50 eur kullekin.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Martti Savolainen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Viljo Pitkänen ja Kalle Heikkinen valittiin uudestaan.  Pekka Rikkosen tilalle valittiin Urpo Pietikäinen

 

9. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin  Kari Väisänen ja Tenho Isola

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Paavo Pasanen ja Juha Niskanen

 

10.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat

        Vuoden 2017 sähköteknikon / -insinöörin valinta

            Valintaa vuodelle 2017 ei tehty.

 

11.  Muut asiat       

                      Muita asioita ei ollut

 

12.    Kokouksen päättäminen

          Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 18.57

           

Martti Savolainen                Kari Lintula 

puheenjohtaja                    sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2018

 

 

 

Kalle Heikkinen                Jorma Vaskonen

       

       

*******************************************************       

 

POHJOIS- SAVON SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT

Kirkkokatu 61 A 8

70100 KUOPIO

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS 2017

 

 

Paikka:  Asukastupa Voiportti

          Tulliportinkatu 52, Kuopio

Aika:          Maanantaina 27.2.2017, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:                Martti Savolainen

          Esko Ojala            Pekka Rikkonen

          Kari Väisänen        Kari Lintula

          Viljo Pitkänen        Kalle Heikkinen

         

 

       

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Martti Savolainen kiitti kokoustilasta, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Heikkinen

Sihteeriksi valittiin Kari Lintula

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Savolainen ja Kari Väisänen

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Esko Ojala esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016

Käsiteltiin sihteerin  laatima toimintakertomus v. 2016

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

            7.      Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio. 

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi  10 eur.

 

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 50 eur kullekin.

 

          8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Martti Savolainen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Kari Lintula ja Esko Ojala valittiin uudestaan.

Veikko Lappalaisen tilalle valittiin Jorma Vaskonen. 

 

9.    Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin  Kari Väisänen ja Tenho Isola

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Juha Niskanen ja Pauli Pulkkinen

 

10.    Muut kokouskutsussa mainitut asiat

        Vuoden 2016 sähköteknikon / -insinöörin valinta

            Valintaa vuodelle 2016 ei tehty.

 

11.  Muut asiat       

                      Muita asioita ei ollut

 

12.    Kokouksen päättäminen

          Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 18.49

           

 

 

 

 

 

 

Kalle Heikkinen                Kari Lintula 

puheenjohtaja                sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2017

 

 

 

Martti Savolainen                Kari Väisänen

       

       

*******************************************************     

 

POHJOIS- SAVON SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT

PL 50

70101 KUOPIO

 

 

VUOSIKOKOUS 2016

 

 

Paikka:  Kuopion Sähköverkko Oy

          Leväsentie 2, Kuopio

Aika:          Maanantaina 15.2.2016, klo 18.00 alk.

       

Läsnä: Martti Savolainen

          Esko Ojala                 

          Kalle Heikkinen         

          Kari Lintula                                 

          Viljo Pitkänen       

          Jorma Nenonen

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Viljo Pitkänen toivotti osallistujat kahvitarjoilun kera tervetulleiksi Sähköverkko Oy:n tiloihin. 

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Martti Savolainen kiitti illan isäntää tarjoilusta ja kokoustilasta, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Nenonen       

Sihteeriksi valittiin Kari Lintula

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Viljo Pitkänen ja Kalle Heikkinen

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Varainhoitaja Esko Ojala esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2015

Käsiteltiin sihteerin  laatima toimintakertomus v. 2015

Kuultiin toiminnantarkastajien lausunto

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio. 

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi  10 eur.

 

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 40 eur kullekin.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Martti Savolainen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Viljo Pitkänen, Pekka Rikkonen ja Kalle Heikkinen valittiin uudestaan. 

 

9. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin  Kari Väisänen ja Tenho Isola

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Nenonen ja Pauli Pulkkinen

 

10.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat

        Vuoden 2015 sähköteknikon / -insinöörin valinta

            Valintaa vuodelle 2015 ei tehty.

 

11.  Muut asiat       

                      Muita asioita ei ollut

 

12.    Kokouksen päättäminen

          Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 18.45

           

 

 

 

 

 

 

Jorma Nenonen                Kari Lintula 

puheenjohtaja                sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2016

 

 

 

Kalle Heikkinen                Viljo Pitkänen

       

       

       

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS 2012

 

 

Paikka:  Savon Voima

          Kapteeninväylä 5, Toivala

Aika:          Maanantai 20.02.2012, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula                Aleksanteri Risto

                  Esko Ojala                Jorma Nenonen

                  Pauli Pulkkinen            Erkki Mankonen

                  Unto Hirvonen            Juha Niskanen                       

                  Timo Toivanen            Martti Savolainen

                  Viljo Pitkänen

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Pekka Miettinen toivotti osallistujat kahvitarjoilun kera tervetulleiksi Savon Voiman tiloihin. 

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Martti Savolainen kiitti illan isäntää tarjoilusta ja kokoustilasta, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Nenonen       

Sihteeriksi valittiin Kari Lintula

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Mankonen ja Unto Hirvonen

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Juha Niskanen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2011

Käsiteltiin sihteerin  laatima toimintakertomus v. 2011

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio. 

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi  10 eur.

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 40 eur kullekin.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Martti Savolainen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Juha Niskanen, Viljo Pitkänen ja Pekka Rikkonen valittiin uudelleen. 

 

9. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Jorma Nenonen ja Aleksanteri Risto

Varatilintarkastajiksi valittiin Kari Väisänen ja Tenho Isola

 

10. Edustajat toimihenkilöpäiville ja liittokokoukseen.

Yhdistyksen edustajiksi valittiin Martti Savolainen ja Kari Lintula.

 

11.  Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimielimiin

        Todettiin Kari Lintulan olevan SSL:n liittohallituksessa       

 

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

a) Vuoden 2011 sähköteknikon / -insinöörin valinta

Valintaa ei tehty, koska sopivaa ehdokasta ei löytynyt.

 

13. Liiton kunniajäsen Jorma Nenonen

          Jorma esitteli kokouksessa kunniajäsenkirjaansa.

        Perusteina liiton kunniajäseneksi kutsumiselle oli hänen aktiivinen osallistuminen sekä yhdistyksen, että liiton toimintaan. Näistä mainittakoon: Jorma on yhdistyksen perustajajäsen, toiminut yhdistyksen johtokunnassa 15v, sihteerinä 6v, puheenjohtajana 11v ja liittohallituksessa 5v. Jorma valittiin Vuoden 1992 Sähköteknikoksi. Liiton kultainen ansiomitali Jormalle myönnettiin vuonna1993.

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 19.30

 

 

 

 

Jorma Nenonen                  Kari Lintula 

puheenjohtaja                sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2012

 

 

 

Unto Hirvonen                Erkki Mankonen

       

       

 

 

POHJOIS- SAVON SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT

PL 50

70101 KUOPIO

 

 

 

 

VUOSIKOKOUS 2011

 

 

Paikka:  Lemminkäinen

        Itkonniemenkatu 29e, Kuopio

Aika:        Maanantai 14.02.2011, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula                Alpo Ollila       

        Kari Väisänen        Esko Ojala

        Jorma Nenonen        Aleksanteri Risto

        Pekka Rikkonen        Pauli Pulkkinen

        Tenho Isola                Mika Karhunen       

        Viljo Pitkänen        Juha Niskanen

        Timo Toivanen        Martti Savolainen

 

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Mika Karhunen toivotti osallistujat kahvitarjoilun kera tervetulleiksi Lemminkäisen tiloihin. Lisäksi saimme nähdä mielenkiintoisen visuaalisen esityksen perheyritys Lemminkäisen historiasta.

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula kiitti illan isäntää tarjoilusta ja kokoustilasta, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Karhunen       

Sihteeriksi valittiin Martti Savolainen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Väisänen ja Alpo Ollila

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Juha Niskanen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2010

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2010

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. liite

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima talousarvio. liite

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 40 eur kullekin.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Martti Savolainen.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pauli Pulkkinen ja Timo Toivanen valittiin uudelleen. Martti Savolaisen tilalle hallitukseen valittiin Kari Lintula.

 

9. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Jorma Nenonen ja Aleksanteri Risto

Varatilintarkastajiksi valittiin Kari Väisänen ja Tenho Isola

 

10. Edustajat toimihenkilöpäiville

Yhdistyksen edustajiksi valittiin Martti Savolainen ja Kari Lintula.

 

11.  Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimielimiin

        Todettiin Kari Lintulan olevan SSL:n hallituksessa       

 

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

a) Vuoden 2010 sähköteknikon / -insinöörin valinta

Vuoden 2010 sähköteknikoksi valittiin Esko Ojala. Valinnan perusteina olivat vaativien kohteiden sähkösuunnittelut Kuopiossa.

 

13. Liiton kunniajäsen Jorma Nenonen

        Perusteina liiton kunniajäseneksi kutsumiselle oli hänen aktiivinen osallistuminen sekä yhdistyksen, että liiton toimintaan. Näistä mainittakoon: Jorma on yhdistyksen perustajajäsen, toiminut yhdistyksen johtokunnassa 15v, sihteerinä 6v, puheenjohtajana 11v ja liittohallituksessa 5v. Jorma valittiin Vuoden 1992 Sähköteknikoksi. Liiton kultainen ansiomitali Jormalle myönnettiin vuonna1993.

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 20.25

 

 

 

 

Mika Karhunen  puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2011

 

 

 

Alpo Ollila                Kari Väisänen

       

       

           

 

 

Vuosikokous 2010

 

 

Paikka:  Kuopion Energia

        Snellmaninkatu 25, Kuopio

Aika:        Maanantai 08.02.2010, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:  Kari Lintula              Unto Hirvonen       

          Kari Väisänen          Jorma Nenonen

          Pekka Rikkonen        Pauli Pulkkinen

          Erkki Mankonen        Reijo Eskelinen       

          Viljo Pitkänen          Juha Niskanen

          Martti Savolainen               

 

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Jorma Takkinen toivotti osallistujat visuaalisen esittelyn ja kahvitarjoilun kera tervetulleiksi KE:n tiloihin.

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula kiitti illan isäntää tarjoilusta ja kokoustilasta, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Unto Hirvonen       

Sihteeriksi valittiin Martti Savolainen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Rikkonen ja Pauli Pulkkinen

 

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5.Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Juha Niskanen esitteli tilinpäätöksen

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2009

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

7.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. liite

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima talousarvio. liite

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 40 eur kullekin.

 

8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Kari Lintula.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pekka Rikkonen, Viljo Pitkänen ja Pauli Pulkkinen valittiin uudelleen.

 

9.Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Unto Hirvonen ja Erkki Mankonen

Varatilintarkastajiksi valittiin Reijo Eskelinen ja Aleksanteri Risto

 

10.Liittokokousedustajat

Liittokokous Tampereella 17.04.2010. Liittokokousedustajiksi valittiin Martti Savolainen ja Jorma Nenonen.

 

11.  Valitaan yhdistyksen edustajat liiton toimielimiin

        Esitetään Kari Lintulaa SSL:n hallitukseen

 

       

 

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

a) Vuoden 2009 sähköteknikon / -insinöörin valinta

Vuoden 200 sähköteknikoksi valittiin Juha Niskanen. Valinnan perusteina olivat aktiivinen osallistuminen yhdistyksen toimintaan, mm:ssa toimiminen varainhoitajana sekä oman yrityksen perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen.

 

 

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 19.25

 

 

 

 

Unto Hirvonen  puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2010

 

 

 

Pekka Rikkonen                Pauli Pulkkinen

       

       

******************************************************     

 

Vuosikokous 2009

 

 

Paikka:  YIT:n toimitalo

        Ajajantie 1, Kuopio

Aika:        Keskiviikko 11.2.2009, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:  Kari Lintula            Janne Mikkonen

          Unto Hirvonen          Alpo Ollila

          Kari Väisänen          Jorma Nenonen

          Pekka Rikkonen        Pauli Pulkkinen

          Timo Toivanen          Erkki Mankonen

          Reijo Eskelinen          Tenho Isola

          Viljo Pitkänen            Juha Niskanen

          Aleksanteri Risto        Raimo Ritavuo

          Martti Savolainen      Tapio Aho        SSL       

 

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Janne Mikkonen toivotti osallistujat esittelykierroksen ja kahvitarjoilun kera tervetulleiksi YIT:n tiloihin.

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula kiitti illan isäntää tarjoilusta ja kokoustilasta, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Nenonen       

Sihteeriksi valittiin Martti Savolainen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Eskelinen ja Unto Hirvonen

 

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5.Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Juha Niskanen esitteli tilinpäätöksen

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2008

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

7.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. liite

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima talousarvio. liite

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 40 eur kullekin.

 

8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Kari Lintula.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Timo Toivanen, Martti Savolainen ja Pauli Pulkkinen valittiin uudelleen

 

9.Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Unto Hirvonen ja Erkki Mankonen

Varatilintarkastajiksi valittiin Reijo Eskelinen ja Aleksanteri Risto

 

10.Liittokokousedustajat

Liittokokousedustajia ei valittu, koska v. 2009 liittokokousta ei ole.

 

11.  Suomen Sähköteknikkojen Liiton mahdollinen lakkauttaminen

        SSL:n puheenjohtaja Tapio Aho käytti puheenvuoron:

 

        a) SSL

        Liittoa ei lakkauteta seuraavassa liittokokouksessa, vaan mahdollisesti vuonna 2012 pidettävässä. Syynä lakkauttamisen siirtoon on, että liitto täyttää syksyllä 2010 50 vuotta ja tätä juhlitaan ennen lakkautusta.

        Juhlan kunniaksi kootaan liiton historiikki ja jäsenyhdistyksiltä toivotaan parin arkin verran kultakin omaa historiaa ko. julkaisuun.

       

        b) SIL

        Sähköteknikko-osaston hallitus on kokoontunut yhden kerran. Koska SIL ei maksa kokouskuluja, ei hallituksen jäseniltä voida edellyttää aktiivista omakustanteista toimintaa. Hallitus saataisiin toimivammaksi, jos sen muodostaisivat SSL:n hallituksen jäsenet, jotka ovat myös SIL:n jäseniä. SIL on henkilöjäsenjärjestö, joka tulisi muuttaa yhdistysten liitoksi.

 

c) Koulutus

Liitto ajaa sähköteknikkokoulutuksen aloittamista uudelleen.  Nykyiset sähköteknikot tulisi rinnastaa AMK-insinööreihin.

       

12. Yhdistyksen edustajat liiton toimielimiin

Päätettiin, että tarvittaessa edustajat liiton toimielimiin valitsee hallitus

 

 

 

 

 

13. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

a) Vuoden 2008 sähköteknikon / -insinöörin valinta

Vuoden 2008 sähköteknikoksi valittiin Martti Savolainen. Valinnan perusteina olivat yhdistyksen sihteerinä toimiminen (mm:ssa veroasoiden selvittely) ja aktiivinen osallistuminen yhdistyksen toimintaan.

 

 

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 19.55

 

 

 

 

Jorma Nenonen  puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2009

 

 

 

Reijo Eskelinen                Unto Hirvonen

 

 

*******************************************************

 

       

           

Vuosikokous 2008

 

 

Paikka:  Kolmen Sähkö

        Kemilänrinne 5, Kuopio

Aika:        Maanantai 18.2.2008, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:  Kari Lintula                Aleksanteri Risto

            Unto Hirvonen            Alpo Ollila

            Hannu Tuomainen      Jorma Nenonen

            Pekka Rikkonen          Pauli Pulkkinen

            Timo Toivanen          Teuvo Tolppanen

            Reijo Eskelinen          Tenho Isola

            Viljo Pitkänen            Juha Niskanen

            Erkki Mankonen        Martti Savolainen

 

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Tenho Isola toivotti osallistujat kahvitarjoilun kera tervetulleiksi Kolmen Sähkön uusiin tiloihin.

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula kiitti illan isäntää tarjoilusta, kokoustilasta ja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tenho Isola       

Sihteeriksi valittiin Martti Savolainen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Mankonen ja Unto Hirvonen

Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa

 

3.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5.Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Juha Niskanen esitteli tilinpäätöksen

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2006

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6.Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

7.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. liite

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima talousarvio. liite

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus, maksimi 40 eur kullekin. Päätös koskee sekä takautuvasti vuotta 2007 että kuluvaa vuotta 2008. Suoritetuista korvauksista tehtävä valvontailmoitus verotoimistolle.

 

8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Kari Lintula.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Pekka Rikkonen, Juha Niskanen ja Viljo Pitkänen valittiin uudelleen.

 

9.Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Unto Hirvonen ja Erkki Mankonen

Varatilintarkastajiksi valittiin Matti Haaranen ja Aleksanteri Risto

 

10.Liittokokousedustajat

Liittokokousedustajien valinta päätettiin siirtää hallitukselle, koska liittokokoustietoja ei ollut vuosikokouksen käytettävissä.

 

11.Yhdistyksen edustajat liiton toimielimiin

Päätettiin, että tarvittaessa edustajat liiton toimielimiin valitsee hallitus

 

12.Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut.

 

Muita asioita, eivät kokouskutsussa, tiedoksi:

Rakenna ja Asu-messujen sähköistystalkoot 3-6.4.2008.

Kevään opintoretki  24.5 Pohjois-Karjalaan (Möhkö, Ilomantsi, Joensuu)

Sähkömaja varattu viikolle 14/2009.

SIL:n kokous huhtikuussa, Sähköpäivät toukokuussa Tallinnassa.

Pohjois-Savon, Kainuun ja Oulun yhdistyksien syysretkeilypäivät Oulussa.

 

Muita asioita, eivät kokouskutsussa, käytiin keskustelu

Reijo Eskelisen toive saada SIL:in toimintaa maakuntiin:

Saatetaan tiedoksi SIL:in hallitukselle.

SIL:in hallitus kustannussyistä Etelä-Suomi painotteinen:

Katsotaan muutostarve paikkajaon muutoksen tullessa ajankohtaiseksi.

 

Sähköasennusten laatu ja asennusten tarkastus:

Yhdistyksessä ollaan huolestuneita sähköasennuksista, jotka eivät täytä rakennemääräyksiä ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Tämän vuoksi yhdistys katsoo asennusten suorittajasta tai tilaajasta riippumattoman ulkopuolisen tarkastuksen tarpeelliseksi.

 

 

 

 

13.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 19.15

 

 

 

 

Tenho Isola puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                                kuuta 2008

 

 

 

Erkki Mankonen                Unto Hirvonen

 

 

********************************************************

 

  Vuosikokous 2007                                                             

Paikka:        Savon Ammatti- ja aikuisopisto

        Presidentinkatu 3, Kuopio

Aika:        Keskiviikko 21.2.2007, klo 18.00 alk.

       

Läsnä:    Kari Lintula                    Aleksanteri Risto

            Unto Hirvonen                Alpo Ollila

            Kalle Heikkinen              Teijo Miettinen

            Pekka Rikkonen              Pauli Pulkkinen

            Erkki Mankonen              Martti Savolainen

 

 

        Ennen varsinaisen kokouksen alkua illan isäntä Kalle Heikkinen  esitteli Pohjois-Savon Ammatti- ja aikuisopiston toimintaa. Samalla nautimme kahvit.

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula kiitti illan isäntää tarjoilusta ja kokouspaikan esittelystä, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Unto Hirvonen       

Sihteeriksi valittiin Martti Savolainen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Rikkonen ja Pauli Pulkkinen

Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

4.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Yhd. puheenjohtaja esitteli varainhoitajan laatiman tilinpäätöksen

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2006

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

 

 

 

 

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma. liite

Käsiteltiin ja hyväksyttiin puheenjohtajan laatima talousarvio. liite

Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

Päätettiin että toimihenkilöille ei makseta palkkioita, mutta puheenjohtajalle, sihteerille, varainhoitajalle ja jäsenkirjurille suoritetaan kulukorvaus 40 eur kullekin.

 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Hallituksen (=yhdistyksen ) puheenjohtajaksi valittiin Kari Lintula.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Timo Toivanen, Pauli Pulkkinen ja Martti Savolainen valittiin uudelleen.

 

9. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Unto Hirvonen ja Erkki Mankonen

Varatilintarkastajiksi valittiin Matti Haaranen ja Aleksanteri Risto

 

10. Liittokokousedustajat

Liittokokousedustajiksi valittiin yhd. puheenjohtaja Kari Lintula ja varapuheenjohtaja.

 

11. Yhdistyksen edustajat liiton toimielimiin

Liiton toimielimiin ei valittu ehdokkaita

 

12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuoden sähköteknikoksi valittiin Erkki Mankonen. Kari Lintula esitti valintaperusteet ja ojensi Erkille kiertopokaalin.

 

Muita asioita, eivät kokouskutsussa, tiedoksi:

Yhd.puheenjohtaja Kari Lintula kertoi terveiset ylimääräisestä liittokokouksesta: sähkömaja pyritään myymään SIL:lle

Rakenna ja Asu-messujen sähköistystalkoot 1-4.3.2007.

Sähkömaja varattu viikolle 13.

Yhdistyksen 40 v. toimintaa juhlitaan matkalla Virossa 26-27.5.2007.

Pohjois-Savon, Kainuun ja Oulun yhdistyksien syysretkeilypäivät Kuopiossa (Leppävirralla) 15-16.9.2007.

 

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 19.30

 

 

 

 

Unto Hirvonen puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

Pöytäkirja tarkastettu Kuopiossa                  kuuta 2007

 

 

 

Pekka Rikkonen                Pauli Pulkkinen

 

                                                                               

                                                   

             

 

     

Takaisin     

 

 

 

 

             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6