Sääntömuutoksen taustat

Yhdistyksemme on perustettu aikanaan edistämään sähkö-

teknikkojen yhteenkuuluvaisuutta ja ajamaan jäsenten etu-

ja sekä edistämään ammattitaitoa ja pätevyyttä.

Kuten kaikki tiedämme, tällä hetkellä sähköteknikkokunta on

ehtyvä luonnonvara, koska teknikkokoulutus on lopetettu.

Tästä seuraa tietenkin se, että porukka rupeaa "ukkoutu-

tumaan ja mikäli mitään ei tehdä, viimeinen jäsen sammuttaa

jossain vaiheessa lampun. Yhdistyksemme jatkuvuuden tur-

vaamiseksi olemme muuttaneet sääntöjä siten, että myös 

insinöörit ja AMK-insinöörit voivat liittyä jäseniksi. 

Yhdistyksemme kattojärjestönä toimii Suomen Sähköteknik-

kojen Liitto ja Sähköinsinööriliitto. Toiminta on keskittymässä Sähköinsinööriliittoon, sillä Suomen Sähköteknikkojen Liiton toiminta on säästöliekillä ja se keskittyy lähinnä osakkeen ylläpitoon. Sähköinsinööriliittoon on perustettu teknikko-osasto, johon sähköteknikot voivat halutessaan liittyä. SIL:n osastot toimivat neuvoa-antavina asiantuntijaeliminä, joiden tarkoituksena on edistää oman

erikoisalansa kehitystä. Sitä kautta voimme vaikuttaa sähköteknikoiden asioihin ja etuihin niin kauan kuin meillä sokeri suussa sulaa. 

 

Takaisin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6