Hallituksen
pöytäkirjat
                     

       

       

Hallituksen kokous 2/2018

 

 

Paikka:    Keskustan keilahalli, Kuopio

Aika:        Tiistaina 27.2.2018, klo 18.58 alk.

       

Läsnä: Martti Savolainen       

        Kalle Heikkinen

        Esko Ojala

        Viljo Pitkänen       

        Kari Lintula       

        Urpo Pietikäinen

        Jorma Vaskonen

Kokouksen avaus

Martti Savolainen avasi kokouksen ja toivotti hallituksen tervetulleeksi

järjestäytymiskokoukseen

 

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin

 

Henkilövalinnat vuodelle 2018

Varapuheenjohtaja:        Esko Ojala

Sihteeri:                      Kari Lintula

Varainhoitaja:                Esko Ojala

Jäsenkirjuri:                  Viljo Pitkänen

Talkoopäällikkö:              Martti Savolainen

Varatalkoopäällikkö:        Kari Lintula

 

 

Muut asiat

        Muita asioita ei ollut       

       

 

        Vakuudeksi:

 

                Martti Savolainen, pj                Kari Lintula, siht.

 

********************************************************

POHJOIS- SAVON SÄHKÖTEKNIKOT JA –INSINÖÖRIT                        1.3.2018

PL 50

70101 KUOPIO

 

 

Hallituksen kokous 1/2018

 

 

Paikka:        Keskustan keilahalli

Aika:        Tiistaina 27.2.2018 klo 17.00 alk.

       

Läsnä: Martti Savolainen               

        Viljo Pitkänen

        Pekka Rikkonen

        Kalle Heikkinen       

        Kari Lintula               

        Esko Ojala

        Jorma Vaskonen

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Martti Savolainen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja 3/2017  hyväksyttiin

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Varainhoitaja Esko Ojala esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017

Käsiteltiin sihteerin laatima toimintakertomus v. 2017

Luettiin toiminnantarkastajien lausunto

 

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma.

Hallitus toimii suunnitelman mukaisesti

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima talousarvio.

Päätettiin esittää jäsenmaksun suuruudeksi  10 eur.

 

7. Yhdistyksen toimihenkilöt

Toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa, 

Hallituksesta erovuorossa ovat Viljo Pitkänen, Kalle Heikkinen ja Pekka Rikkonen. Kukaan ei ole kieltäytynyt jatkosta.   

 

8. Jäsenmaksun perintätapa

Jäsenmaksu laskutetaan kirjeellä tai sähköpostilla kaikille jäsenille. 

 

9.  Vuoden 2017 Sähköteknikko

        Vuodelle 2017 ei ole ehdokasta

 

10.  Talkoot

Tänä vuonna ei ole tiedossa talkoita

 

  11. Nettisivut

        Sivut pidetään ajantasalla, Kari jatkaa sivujen ylläpitämistä. 

 

  12  Maksamattomat jäsenet

        Maksamattomat jäsenet on poistettu jäsenrekisteristä. Mikäli maksavat, otetaan          vielä mukaan. Maksamattomat jäsenet erotetaan  hallituksen päätöksellä.     

 

  13        Retket ja tapahtumat

        Järjestetään pilkkikilpailut 14.4. klo 10.00 alkaen Pölhön laavulla.

        Suunnitellaan retkeä Konneveden kansallispuistoon kesäkuussa.

          Syksyn tapahtumia ovat Syysretkeilypäivät Vuokatissa,  ehdotetaan        kainuulaisille ajankohdaksi 1-2.9. Retki Raaseporiin on 7-10.8. Retkien        omavastuista päätetään hallituksessa. Mahdollisista muista retkistä toisten          kerhojen kanssa Martti tiedottaa sähköpostilla.                          Kuukausikokouksia pyritään pitämään, mikäli löytyy luennoitsijoita                                 

14        Teatterissa käynnit

        Hallitus päättää myöhemmin

   

  15        Muut asiat

        Osakkeenomistajille vaaditaan LEI- tunnus osakkeita myytäessä.  Päätettiin hankkia tunnus sitten, kun ollaan myymässä osakkeita.

 

  16        Kokouksen päättäminen

        Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.55.       

               

 

          Martti Savolainen                              Kari Lintula

          puheenjohtaja                                  sihteeri       

         

 

******************************************************* 

 

 

 

 

 

 

  Hallituksen kokous 1/2006                                               

                                                                       

Aika:        20.02.2006                                               

Paikka:        SLO, Ajajantie 2, Kuopio                                       

Läsnä:        Kari Lintula pj                Viljo Pitkänen                       

                Timo Toivanen                Pauli Pulkkinen                       

                Juha Niskanen                Martti Savolainen                       

.                                                                       

        1.  Kokouksen avaus                                              

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00                       

                                                                       

        2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                              

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi                       

                                                                       

      3.  Työjärjestyksen hyväksyminen                                      

Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi

                                                                       

        4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja                              

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta       

                                                                       

      5.  Vuoden 2005 tilinpäätös, toimintakertomus

ja tilintarkastajien lausunto

Kuultiin varainhoitaja Juha Niskasen esittelemä tilinpäätös, sihteeri Martti Savolaisen ja puh.johtaja Kari Lintulan laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto.                  Koska huomautettavaa ei ollut, em. aineisto siirrettiin vuosikokouksen käsiteltäväksi.                                       

                                                                       

        6.  Vuoden 2006 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio      

Puheenjohtajan laatimiin toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon ei muutoksia, siirrettiin vuosikokouksen käsiteltäväksi.

                                                                       

        7.  Toimihenkilövalinnat                                               

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: Viljo Pitkänen, Pekka Rikkonen ja Juha Niskanen                                               

                                                                       

      8.  Jäsenmaksun perintätapa                                       

Jäsenmaksujen perintätapa esitetään pidettäväksi entisellään

 

                                                                       

      9.  Kevätretki; ajankohta, pituus ja tutustumis-kohteet                       

Käytiin keskustelu kevätretkestä. Päätettiin järjestää kevätretki Savonlinnaan 20.5                                       

                                                                       

      10. Syysretkeilypäivät                                               

Syysretkeilypäivät Kajaanissa 19-20.8.2006. Yhdistys osallistuu kustannuksiin budjetin mukaisesti.                               

                                                                       

      11. Jäsenasiat                                                     

Yhdistyksestä eronneet: Marko Himanen ja Mika Kukkonen    Maksamattomiin jäseniin pyritään saamaan yhteys.               

                                                                       

        12. Seuraavat kuukausikokoukset                              

Huhtikuun kuukausikokous Ins.tsto Markkasella, Jorma Vaskonen

Kesäkuun kuukausikokous Alpo Ollilan veneellä              

Syksyllä koulutusilta, Juha Niskanen ja Arvi Pulkan esittely    Savon Voiman historiasta .                                       

                                                                       

        13. Talkoot                                                       

Vuoden 2006 messut; Mökki ja vapaa-aika 21-23.4.2006      Puheenjohtaja neuvotellut sopimuksen                       

                                                                       

        14. Internet-sivut                                              

Internet-sivustoa ylläpidetään, aineistoa ja palautetta toivotaan

                                                                       

        15. Vapaajäsenet                                              

Vapaajäsenyyden 1.1.2006 alkaen saavat v. 2005 60 vuotta  täyttäneet: Tapio Pirinen, Osmo Utriainen ja Tenho Isola                       

                                                                       

      16. Tilannekatsaus toimihenkilöpäiviltä                       Katsaus siirrettiin vuosikokoukseen                               

                                                                       

        17. Vuoden sähköteknikon nimeäminen                              

Vuoden sähköteknikoksi päätettiin esittää Reijo Eskelistä. Puheenjohtaja esitteli vahvat perusteet valinnalle.                       

                                                                       

        18.  Muut asiat                                                      

Hallituksen käsiteltäväksi ei ollut muita asioita                       

                                                                       

        19.  Kokouksen päättäminen                                      

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00                       

                                                                       

                                                                       

        Vakuudeksi:        Martti Savolainen                               

 

 

 

 

Asia       

Hallituksen kokous 3/2006

 

 

Aika ja paikka

KE Voimalaitos, Haapaniementie 28, Kuopio

09.10.2006 klo 17.30 alk.

 

Läsnä

        Kari Lintula

        Timo Toivanen

        Pekka Rikkonen

        Pauli Pulkkinen

        Juha Niskanen

        Martti Savolainen

Poissa

        Viljo Pitkänen

 

 

1.Kokouksen avaus

        Kari Lintula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

 

2.Kokouksen päätösvaltaisuus

        Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

3.Työjärjestyksen hyväksyminen

        Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin

 

4.Edellisen kokouksen pöytäkirja

        Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin             

        muutoksitta.

        Juha Niskanen tehnyt määräaikaistalletuksen edellisen

        kokouksen valtuutuksen mukaisesti

 

5.Jäsenasiat

        Jäsenmaksurekisterin ylläpito Viljo Pitkäsellä, kokouksen käytettävissä ei ollut ed. kokouksen jälkeisiä muutoksia

 

6.Retket 2007

Keskusteltiin kevätretken järjestämisestä. Juhlavuoden kunniaksi kevätretki päätettiin järjestää omana tapahtumanaan, eikä sitä yhdistetä syksyn retkeilypäiviin

Kevätretken kohteesta keskusteltiin, esillä mm. Saarenmaa

Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa

7.Tulevat kokoukset

Seuraava kuukausikokous pidetään Pelastusopistolla 15.11.2006

Vuosikokous pidetään helmikuussa (yhdistys siirtynyt yhden vuosikokouksen pitämiseen)

 

8.Syysretkeilypäivät 2007

Koska yhdistyksemme vuoro on järjestää perinteiset syysretkeilypäivät asiasta keskusteltiin. Jatkoselvitys tehdään päivien pitämisestä Leppävirralla,Vesileppiksessä syyskuun ensimmäisenä tai toisena viikonloppuna

 

9.Talkootyöt

        Rakenna ja Asu-messut 3-4.3.07 sekä Erätaika-messut 4-6.5.07 sähköistetään yhdistyksen toimesta. Jäsenet tervetulleita antamaan työpanoksensa asian hoitamiseksi. Talkoopäällikkönä toimii edelleen Pauli Pulkkinen

 

10.Muut asiat

        Muita asioita ei ollut. Puh.johtaja päätti kokouksen klo 18.30

       

Vakuudeksi:

                Martti Savolainen

 

Asia       

Hallituksen kokous 4/2006

 

 

Aika ja paikka

Jahtihovi, Snellmaninkatu 27, Kuopio

18.12.2006 klo 16.00 alk.

 

Läsnä

        Kari Lintula

        Viljo Pitkänen

        Pekka Rikkonen

        Pauli Pulkkinen

        Juha Niskanen

        Martti Savolainen

        Timo Toivanen, kohdasta 5 alkaen

 

Kokouksen avaus

        Kari Lintula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Yhdistys tarjosi joululögin ja torttukahvit.

 

Kokouksen päätösvaltaisuus

        Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

Työjärjestyksen hyväksyminen

        Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja

        Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta

 

Jäsenasiat

Jäsenmaksurekisterissä 39 maksanutta. Ei maksaneille lähetetään vielä muistutus, vuosikokouksessa määritetään ketkä katsotaan eronneiksi.

 

40-vuotisjuhlamatka

        Juhlamatka päätettiin järjestää 26-27.5.2007 Tallinnaan.

Tutustumiskohteiksi valittiin uusi kulttuurimuseo ja Sakun olutpanimo. Juhlaillallinen syödään SAKU-kartanossa.

 

Vuosikokous

        Vuosikokous pidetään keskiviikkona 21 2.2007 klo 18.00 alkaen Savon ammatti- ja aikuisopistossa.

 

 

Syysretkeilypäivät 2007

Syysretkeilypäivät pidetään 15-16.9.2007 Vesileppiksessä.

Päivien ohjelmaa suunnitellaan kevään aikana.

 

Messut 2007

        Käsiteltiin lista Kuopiossa v. 2007 järjestettävistä Messut ja Markkinat- tapahtumista. Yhdistyksellä on sopimus sähköistää Rakenna ja Asu 2007-messut 3-4.3.2007 ja Erätaika-messut 4-6.5.2007. Luvattiin sähköistys myös Mökkeily ja Vapaa-aika suurmessuille 8-10.6.2007 ja Neljän näyttelyn messuille 8-9.9.2007 jos saadaan sopimus.

 

Vapaajäsenet

        Vapaajäsenyys myönnettiin Matti Pakariselle

v. 2007 alusta alkaen.

 

Sähkömaja

Sähkömaja varattu vk.13. Sähköteknikoiden liiton hallitus esittää: Sähkömaja myydään SIL:lle, käyttöoikeus säilytetään sähköteknikoilla.

Aleksis Kiven kadun kiinteistöä ei myydä.

 

Muut asiat

Puh.joht. lähettää yhteistyökumppaneille joulutervehdyksen.

 

Kokouksen päättäminen

        Puh.johtaja päätti kokouksen klo 18.00

       

Vakuudeksi:

                Martti Savolainen

 

 

Hallituksen kokous 1/2007

 

 

Paikka:      Savon Ammatti- ja aikuisopisto

                Presidentinkatu 3, Kuopio

Aika:          Keskiviikko 21.2.2007, klo 17.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula               

                Pekka Rikkonen       

                Pauli Pulkkinen       

                Martti Savolainen

       

               

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen 4/2006 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta

 

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli varainhoitajan laatiman tilinpäätöksen.

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2006

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima talousarvio.

Päätettiin esittää jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

 

7. Yhdistyksen toimihenkilöt

Toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa, kieltäytymisiä ei ole tullut.

Hallituksesta erovuorossa Timo Toivanen, Pauli Pulkkinen ja Martti Savolainen.

 

8. Jäsenmaksun perintätapa               

Jäsenmaksu laskutetaan sähköpostilla ja/tai kirjeellä.

 

 

9. 40-vuotisjuhlamatka, tutustumispaikat

Matka-Piirla lähettänyt tarjouksen: aikataulu, kohteet, hinta

 

10. Syysretkeilypäivät

Syysretkeilypäivät järjestetään Kuopiossa  (Leppävirralla) 15-16.9.2007.

Timo Toivanen ja Juha Niskanen etsivät tutustumiskohdetta Varkaudesta.

Ohjelma tarkennetaan kevään ja kesän aikana.

 

11. Jäsenmaksutilanne

Karhukirjeet lähetettiin, kaikki maksaneet

 

12. Seuraavat kuukausikokoukset

Ideoitiin ja keskusteltiin kuukausikokousten pitopaikoista, esille tulivat mm. Lentoasema, Kolmen Sähkö, Vesilaitos, Luostari, Väisälänmäki, Olvi, Ideaparkki ja Teatteri.

Paikka ja aika tiedotetaan aikanaan.

 

13. Vuoden 2007 messut

Kolmien messujen sähköistys sovittu. Rakenna ja Asu-messujen 3-4.3.2007 sähköistyksestä tapaaminen Markku Toivasen kanssa maanantaina klo 10.00 Haapaniementie 1:ssä. Pauli, Pekka ja Martti menevät.

 

14. Kotisivut

Kotisivuilla ollut n. 3100 kävijää, kommentteja vähänlaisesti.

 

15. Vapaajäsenet

Ei uusia vapaajäseniä.

 

16. Ylimääräinen liittokokous

Puheenjohtaja pitää katsauksen vuosikokouksessa

 

17. Vuoden 2006 sähköteknikon nimeäminen

        Hallitus esittää Erkki Mankosen nimeämistä vuoden 2006 sähköteknikoksi.

        Kari esittää perustelut vuosikokoukselle.

 

18. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.55.

 

 

 

 

Kari Lintula puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

Hallituksen kokous 2/2007                                               

                                                                       

Aika:        12.03.2007                                               

Paikka:        Kuopion Energia, Snellmaninkatu 25, Kuopio                                       

Läsnä:      Kari Lintula pj                                       

                Pekka Rikkonen

                Pauli Pulkkinen

                Viljo Pitkänen                                       

                Martti Savolainen

                                       

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Kuopion Energia tarjosi kahvit.                                                       

Osallistujat kiittävät.

 

1.  Kokouksen avaus                                              

                Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15                       

                                                                       

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                               

                Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi                       

                                                                       

3.  Työjärjestyksen hyväksyminen                                       

                Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi

                                                                       

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja                               

                Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta       

                                                                       

5.  Hallituksen järjestäytyminen, toimihenkilöiden valinta

                Varapuheenjohtaja:    Timo Toivanen

                Sihteeri.                    Martti Savolainen

                Varainhoitaja:            Juha Niskanen                       

                Jäsenkirjuri:                Viljo Pitkänen

                Talkoopäällikkö:          Pauli Pulkkinen

                Varatalkoopäällikkö:      Pekka Rikkonen                                       

                                                                       

6.  Tulevat kuukausikokoukset      

                Seuraavien kuukausikokouksien paikkoja tai aikoja ei päätetty.

Keskustelussa esillä mahdollisina paikkoina mm: Vesilaitos, Lentoasema, Kolmen Sähkö, Honeywell, Olvi, Teatteri.

Puheenjohtaja lähettää kokouskutsut.

                                                                       

7.  40-vuotismatka                                               

                Hyväksyttiin Matka-Piirlan tarjous.

Matkan kohde: Tallinna – Saku – Sagadi

Ajankohta:        26-27.05.2007

                                                               

                                                                       

8.  Syysretkeilypäivät 15-16.09.2007                                       

                Hyväksyttiin Vesileppiksen tarjous syysretkeilypäivien  viettoon.

Retkeilypäivät aloitetaan kokoontumisella Puijon tornille. Tornilla syödään keittolounas. Ennen Leppävirralle lähtöä tehdään tutustumiskierros Saaristokaupunkiin.

                                                                       

9.  Messut 4-6.5 ja 8-10.6                      

                Erätaika-messujen 4-6.05.07 ja Mökkeily & Vapaa-aika Suurmessujen 8-10.6.07 sähköistykset sovittu. Aktiivisia talkoolaisia tarvitaan. Talkoopäällikkö Pauli Pulkkiselle hyväksyttiin puhelin- ja matkakustannusten kulukorvaus 170 eur.                                       

                                                                       

10. Muut asiat

              Juhlamatkan ja Retkeilypäivien vuoksi kotimaista tutustumisretkeä ei järjestetä.                                          Keskusteltiin vuoden 2007 sähköteknikon valinnasta. Valinta

voidaan julkaista juhlamatkalla.                               

                                                                       

11. Kokouksen päättäminen                                                      

                Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25       

                               

                                                                       

                                       

                Vakuudeksi Martti Savolainen

 

 

                                       

                                                       

                                                       

Hallituksen kokous 3/2007                             

                                                       

Aika:        14.05.2007                               

Paikka:        Jahtihovi, Snellmaninkatu 27, Kuopio                       

Läsnä:      Kari Lintula pj                       

                Pekka Rikkonen                       

                Juha Niskanen

                Pauli Pulkkinen

                Martti Savolainen

                         

.                                                       

      1.  Kokouksen avaus                              

                      Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00

       

                                                       

        2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus               

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

       

                                                       

        3.  Työjärjestyksen hyväksyminen                       

                      Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi

               

                                                       

        4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja               

                      Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

 

                                                       

        5. 40-vuotisjuhlamatka

                      Todettiin 40-vuotisjuhlamatka peruuntuneen, koska lähtijöiden määrä riittämätön.

 

 

6. Tulevat kuukausikokoukset ja retket

      Retki Tikkakoskelle ilmailumuseoon 18.8.2007.

      Pauli Pulkkinen selvittelee ja informoi.

      Kuukausikokous Kolmen Sähköllä lokakuussa

      Teatteri marraskuussa.

 

 

 

7. Retkeilypäivät 15-16.9.2007

        a. Lauantai

          keittolounas Puijon tornissa

          käynti Teknisellä Virastolla

          kiertoajelu Saaristokaupungissa

          saapuminen Vesileppikseen klo 15-16

          kylpyläkäynti

          päivällinen

        b. Sunnuntai

          aamiainen

          curling-kisa

          lounas ja ostoskäynti Unnukassa

 

 

8. Messut

  Erätaika-messuilla talkoissa 19 eri henkilöä

  Juha laskuttaa

  Talkoopäällikölle kulukorvaus 170 eur (matka, työväline ja      puhelinkorvaus)

  seuraavat messut 8-10.6.2007.

  talkoihin ilmoittautumiset Paulille

 

 

9. Varojen sijoitus

        Varainhoitaja Juha Niskanen valtuutettiin sijoittamaan

        yhdistyksen varat edelleen määräaikaistilille.

 

 

10. Muut asiat

        Jäsenmaksuja tullut 39

 

        Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05

 

 

        Kirjasi:

                      Martti Savolainen

 

          Hallituksen kokous 1/2008

 

 

Paikka:        Kolmen Sähkö

        Kemilänrinne 5, Kuopio

Aika:        Maanantai 19.2.2008, klo 17.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula               

                Pekka Rikkonen       

                Pauli Pulkkinen

                Juha Niskanen

                Timo Toivanen

                Viljo Pitkänen       

                Martti Savolainen

       

               

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisten kokousten 4/2007 ja 5/2007 pöytäkirjat hyväksyttiin muutoksitta

 

5.Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Varainhoitaja Juha Niskanen esitteli v. 2007 tilinpäätöksen

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2007

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima talousarvio.

Päätettiin esittää jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

 

7.Yhdistyksen toimihenkilöt

Toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa, kieltäytymisiä ei ole tullut.

Hallituksesta erovuorossa Pekka Rikkonen, Juha Niskanen ja Viljo Pitkänen..

 

8.Jäsenmaksun perintätapa

Jäsenmaksu laskutetaan sähköpostilla ja/tai kirjeellä.

 

9.Kevään opintoretki

Hyväksyttiin puh.johtajan esitys kevään opintoretkellä käynti Pohjois-Karjalassa, kohteina Möhkö, Ilomantsi ja Joensuu. Retki tehdään 24.5.08.

 

10.Syysretkeilypäivät

Syysretkeilypäivien järjestelyvuorossa Oulu. Palataan asiaan, kun tiedetään ajankohta ja ohjelma.

 

11.Maksamattomat jäsenmaksut

Jäsenkirjuri Viljo Pitkänen hoitaa muistuttamisen.

 

12.Seuraavat kuukausikokoukset

Kuukausikokoukset pidetään ainakin opintoretkien yhteydessä, keväällä 24.5.08 Pohjois-Karjalassa ja syksyllä Koillis-Savossa.

 

13.Vuoden 2008 messut

Rakenna ja Asu-messujen 3-6.4.2008 sähköistyksestä sovittu. Talkoolaisten ilmoittautuminen Pauli Pulkkiselle.

 

14.Kotisivut

Kotisivuista myönteistä palautetta, sivujen hoitaja edelleen Kari Lintula

 

15.Vapaajäsenet

Vapaajäseniksi 1.1.08 Teuvo Tolppanen ja Simo Myöhänen.

 

16.Y-tunnus / Kirjanpito-ohjelma

Y-tunnus hankittu

 

17. Muut asiat

        Hallitus esittää kulukorvaukset maksettaviksi entisen käytännön mukaisesti.

 

18.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.00

 

 

 

 

Kari Lintula puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

 

Hallituksen kokous 2/2008

Aika ja paikka

Kolmen Sähkö

Kemilänrinne 5

Maanantai 18.2.08 klo 19.30 alk

 

Läsnä

Kari Lintula puheenjohtaja

Timo Toivanen

Pekka Rikkonen

Pauli Pulkkinen

Viljo Pitkänen

Martti Savolainen

Juha Niskanen

 

 

Kokouksen avaus

Kari Lintula avasi kokouksen ja toivotti hallituksen tervetulleeksi

järjestäytymiskokoukseen

 

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

 

Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan laatima asialista hyväksyttiin

 

Henkilövalinnat vuodelle 2008

Varapuheenjohtaja:        Timo Toivanen

Sihteeri:                      Martti Savolainen

Varainhoitaja:                Juha Niskanen

Jäsenkirjuri:                  Viljo Pitkänen

Talkoopäällikkö:              Pauli Pulkkinen

Varatalkoopäällikkö:        Pekka Rikkonen

 

Muut asiat

        Muita asioita ei ollut       

       

 

 

 

Vakuudeksi:

                Martti Savolainen

     

       

  Hallituksen kokous 3/2008

 

 

Paikka:        Kuopiohalli

        Opistotie 4, Kuopio

Aika:        Sunnuntai 6.4.2008, klo 19.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula               

                Pekka Rikkonen       

                Pauli Pulkkinen       

                Martti Savolainen

       

               

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Liittokokousedustajan valinta

Liittokokousedustajiksi valittiin Kari Lintula ja Martti Savolainen

 

5.Sähkömajan myynti

Pohjois-Savon Sähköteknikot ja –insinöörit ry:n hallitus esittää:

Mikäli sähkömaja myydään, myydään myös Aleksiskivenkadun

osake ja keskitetään sähköteknikkojen toiminta SIL:n teknikko-

osastolle ehkäisemään rinnakkainen / päällekkäinen toiminta.

 

6. Muut asiat

        Valtakunnalliset Apaja-kalastusmessut Kuopio-hallilla toukokuussa.

        Katsomme, että resurssimme ei riitä sähköistämiseen.

        .

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.30

 

 

Kari Lintula puh.joht.                Martti Savolainen siht.

 

   

    Hallituksen kokous 4/2008

 

 

Paikka:        Jahtihovi

        Snellmaninkatu 27, Kuopio

Aika:        Maanantai 8.9.2008, klo 16.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula               

                Pekka Rikkonen       

                Pauli Pulkkinen

                Juha Niskanen

                Viljo Pitkänen       

                Martti Savolainen

       

               

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen 3/2008 pöytäkirjaa ei käsitelty kokouksessa

 

5.  Messut

Vuoden 2009 aikana järjestettävistä messuista jätetään sähköistystarjoukset Erätaika-messuista sekä Rakenna ja Asu-messuista.

Asennushinnoiksi päätettiin 52 e ja 71 e.

Edesmenneen Reijo Kukkuraisen riihessä säilytetyille roikille tarvittaneen uusi säilytyspaikka. Kari selvittää tilanteen Kukkuraisen pojilta ja Viljo Pitkänen tiedustelee säilytystilaa voimalaitokselta.

        Juha Niskanen selvittää Kuopio-hallin kiinteiden sähköasennusten tilanteen.

 

6. Tulevat tapahtumat

Päätettiin järjestää tutustumisretki Juankoskelle 4.10 ja mennä teatteriin 22.11.

Juankosken retken kohteet ovat Topin luomumyymälä, Savon Voiman museo ja Ruukin kierros. Retken omavastuu on 10 e. Lähtö klo 9.00 jäähallilta.

Teatterissa katsotaan esitys Syntinen Chicago. Väliajalla nautitaan kahvit. Teatterikäynnin omavastuu on 15 e. Tarkemmin jäsenkirjeessä.

 

7. Vuosikokous

Vuosikokouksen pitopaikaksi esitettiin YIT:tä. Juha kysyy.

.

 

8. Toimihenkilöpäivät

Toimihenkilöpäivät Ikaalisissa 11-12.10.08. Yhdistyksestä ei osallistuta.

 

9.  Syysretki

Syysretkeilypäivät pidettiin Oulussa 6-7.09. Kuopiosta osallistujia oli 13. Vuosittaisen pokaalikilpailun lajina tällä kertaa oli petanque. Kuopiolaiset voittivat ja saivat toisen kiinnityksen pokaaliin.

Matkalaskusta Kainuulaisten osuudeksi päätettiin 350 e.

 

10. Talletukset

Käyttötilillä rahaa n 6000 e.

 

11. Sähkömaja

Sähkömaja varattu, viikko 14 vuonna 2009.

 

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

 

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.30.

 

 

 

 

Kari Lintula puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

 

  Hallituksen kokous 5/2008

 

 

Paikka:        Pekka Rikkosen koti

        Pekka Halosenkatu 10, Kuopio

Aika:        Torstai 11.12.2008, klo 16.30 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula               

                Pekka Rikkonen       

                Pauli Pulkkinen

                Juha Niskanen

                Timo Toivanen       

                Martti Savolainen

       

               

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisten kokouksen 3/2008 ja 4/2008 pöytäkirjat hyväksyttiin kokouksessa

 

5.        Verotiedot

                Verotuspäätös verovuodelta 2007: ei maksua, ei palautusta

 

6.        Määräaikaistilin erääntyminen

                Määräaikaistili 10000 eur erääntynyt, valtuutettiin varainhoitaja Juha Niskanen sijoittamaan summa uudelleen vuoden määräaikaistilille.

 

7.        Vuosikokous

                Vuosikokous pidetään keskiviikkona 11.2.2009 YIT:llä Ajajantie 2 klo 18.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu klo 17.00.

        Vuosikokouksessa käsitellään mm:ssa SSL:n mahdollinen lakkautus.

 

8.  Messut

Sähköistystarjoukset toimitettu Rakenna- ja Asu-messuista 21-22.3.2009 ja Erätaikamessuista 6-10.5.2009.. Rakenna- ja Asu-messujen osalta on saatu myönteinen päätös, mutta laskutus tulee hoitaa messujen järjestäjän kautta.

Hallille on asennettu lisäpistorasioita, tarkistuskäynti ti 16.12.2008 klo 13.00.

Yhdistyksen sähköroikat varastoitu toistaiseksi Martti Savolaisen autotalliin.

 

9. Hiihtoretki

Sähkömaja ei ole enää käytettävissä. Perinteistä hiihtoretkeä varten varattu Oululaisten maja Isosyötteeltä ajalle 23-27.2.2009. Vuokra 150 – 200 eur henkilömäärästä riippuen.

 

10. Syysretkeilypäivät

Syysretkeilypäivät Kainuussa, Ukkohallassa 22-23.8.2009.

 

11. Muu toiminta 2009

Kevätretki: Kevätretken kohde päätetään vuosikokouksessa, esillä mm:ssa Hämeenlinna ja Kivennapa.

Tutustumiskäynnit: Tutustumiskäynnit järjestetään Pelastusopiston harjoitusalueelle Korvaharjuun ja Lehtoniemen vedenpuhdistamolle. Kari Lintula ja Teijo Miettinen toimivat vastuuhenkilöinä.

Verkostomessut ovat Pirkka-hallissa Tampereella 4-5.2.2009. Jos lähtijöitä riittävästi, matka järjestetään.

Kuukausikokouksista ja luennoista tiedotetaan aikanaan.

 

12.  Vuoden sähköteknikko

Vuoden sähköteknikoksi esitetään Martti Savolaista

 

13. Toimihenkilöt v. 2009

Toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa. Entisetkin ovat käytettävissä

 

14. Sähkömaja ja SSL

Sähkömaja on myyty ja tehdyt varaukset ovat peruuntuneet. Seuraava liittokokous päättänee SSL:n lakkauttamisesta ja toiminnan siirtämisestä Sähköinsinööriliiton Sähköteknikko-osastolle.

 

12. Muut asiat

Joulukortit lähetetään yhteistyökumppaneille ja vierailukohteisiin. Kari Lintula ja Viljo Pitkänen päättävät kohteet ja hoitavat asian.

 

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.10.

 

 

 

 

Kari Lintula puh.joht.                Martti Savolainen siht.

 

       

 

Hallituksen kokous 1/2009

 

 

Paikka:        YIT:n toimitalo

Aika:        Keskiviikko 11.2.2009, klo 17.00 alk.

       

Läsnä:        Kari Lintula               

        Pekka Rikkonen       

        Pauli Pulkkinen

        Viljo Pitkänen

        Timo Toivanen

        Juha Niskanen       

        Martti Savolainen

                       

 

1.Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Lintula toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

 

2.Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

3.  Kokouksen työjärjestys

Yhd. puheenjohtajan laatima esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

 

4.  Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen 5/2008 pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta

 

5.Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Yhd. puheenjohtaja esitteli varainhoitajan laatiman tilinpäätöksen

Käsiteltiin sihteerin ja puheenjohtajan laatima toimintakertomus v. 2008

Kuultiin tilintarkastajien lausunto

 

6.Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima toimintasuunnitelma.

Käsiteltiin puheenjohtajan laatima talousarvio.

Päätettiin esittää jäsenmaksun suuruudeksi entinen 8 eur.

 

7.Yhdistyksen toimihenkilöt

Toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa, kieltäytymisiä ei ole tullut.

Hallituksesta erovuorossa Timo Toivanen, Pauli Pulkkinen ja Juha Niskanen.

 

8.Jäsenmaksun perintätapa

Jäsenmaksu laskutetaan sähköpostilla ja/tai kirjeellä.

 

 

9.Retki Iso-Syötteelle

Maja on varattu ajalle 21–27.2.09. Vuokra 250 eur. Retkelle lähtee 9 henkilöä, joista yksi itsemaksava.

 

10. Kevätretki

        Kevätretki tehdään Iisalmeen, tutustumiskohteena Olvi. Matkalla käydään myös Lapinlahdella ja Maaningan Korkeakoskella.

 

11. Syysretkeilypäivät

Syysretkeilypäivät järjestetään Kainuussa, Ukkohallassa 22-23.8.2008. Kutsu / ohjelma tulee myöhemmin.

 

12. Jäsenmaksutilanne

Huomautukset lähetettiin, 10 maksanut

 

13. Seuraavat kuukausikokoukset

Kuukausikokoukset pidetään tutustumiskäyntien yhteydessä. Maaliskuun kokous pidetään 12.3.09 Lehtoniemen vedenpuhdistamolla. Syyskuun kokous Palo- ja pelastuskoulun harjoitusalueella Korvaharjussa (Teijo sopii) ja marraskuun kokous teatteri-illan yhteydessä.

 

14. Vuoden 2009 messut

Kaksien messujen sähköistys on sovittu. Rakenna ja Asu-messut 21-23.3.2009 ja Erätaika-messut 8-10.5.2009. Talkoolaisten ilmoittautumiset Paulille tai Karille.

 

15. Kotisivut

Kotisivuilla ollut n. 5780 kävijää, kommentteja vähänlaisesti.

 

16. Vapaajäsenet

Vapaajäseniksi hyväksyttiin Jukka Sivukari ja Martti Savolainen

 

17. Tilannekatsaus toimihenkilöpäiviltä

Siirrettiin pidettäväksi vuosikokouksessa

 

18.Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

 

19.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.55.

 

 

 

 

Kari Lintula puh.joht.                Martti Savolainen siht..

 

       

       

 

 

 

Takaisin

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6