Toiminta 2006

  Marraskuun kuukausikokous pidettiin 15.11.2006

Pelastusopistolla Kuopion Petosella.

Tutustuttiin opiston toimintaan ja tiloihin. Asiantuntevana

esittelijänä toimi yliopettaja Paavo Tiitta.

Muistio

 

********************************************

Lokakuun kuukausikokous pidettiin KE:n voimalaitoksella

9.10.2006.

Arvi Pulkka piti mielenkiintoisen esitelmän Pohjois-Savon

vesivoiman rakentamisesta ja siihen liittyvistä muistakin

tapahtumista. Arvi on kirjoittanut aiheesta kirjan

Vesi on voimaa.

*******************************************

Syysretkeilypäivät olivat Kajaanissa 19-20.8.2006

Mölökyn pelluuta

 

Ämmäkosken voimalaitos

 

Ämmäkosken voimalaitos

 

Generaattori 1

 

Paltaniemen kirkko

 

Lisää kuvia

Juttu

 

********************************************

Kerimäen kirkossakin käytiin

 

Savonlinnan kevätretkelle 20.5. osallistui 27 henkeä.

Kts. Valokuvia

Juttu

 

********************************************

 

Messujen sähköistystalkoisiin 19-23.4 osallistui 14 yhdistyk-

semme jäsentä.

 

********************************************

 

Kuukausikokous 10.4

Kahvittelun ohessa Jorma kertoi edustamansa yrityksen

historiasta ja toiminnasta.

Kari kertoi tuoreita kuulumisia SSL:n liittokokouksesta.

Kari ja Viljo kertoivat meneillään olevasta saarien sähköis-

tysprojektista. Lisäksi keskusteltiin monista sähkömiehiä kiinnostavista aiheista. Illan aikana saatiin myös kaksi uutta

jäsentä yhdistykseemme, kiitos siitä Jormalle.

Illan isäntänä jäsenemme Jorma Vaskonen,

Insinööritoimisto J. Markkanen Oy

Kuukausikokoukseen osallistujia

 

********************************************

 

Liittokokous 8-9.4 Lappeenrannassa

Kokouksen antia lyhyesti:

-Tapio Aho jatkaa puheenjohtajana

- hallituksen jäsenmäärä pudotettiin neljään + pj

- hallituksen jäsenet ruuhka-Suomesta, siis Helsinki, Lahti, Turku, jolloin säästetään kustannuksia.

- Sähkömajan myynnistä SIL:lle neuvotellaan

 

*******************************************

Vuosikokouksen pöytäkirja tarkastettu 10.3.2006

katso Hallitus/ vuosikokouksen pöytäkirja

********************************************

 

Vuoden 2005 Sähköteknikoksi  on valittu

Reijo Eskelinen. Lue lisää

 

Vuosikokouksessa 20.2.2006

 

********************************************

Lahden Seudun Sähköteknikot ja -insinöörit ry

ovat tehneet omat kotisivut, katso

********************************************

SIL:n sähköteknikko-osaston perustava kokous pidettiin

Helsingissä 14.1.

Paikalla oli sähköteknikoita Helsingistä, Lahdesta, Lappeen-

rannasta, Korialta, Tampereelta ja Kuopiosta, yhteensä 14.

Kokouksessa hyväksyttiin v.2006 toimintasuunnitelma, joka

sisältää mm. seuraavaa:

- toimii ja kehittää yhteistyötä muiden SIL:n osastojen

kanssa

- järjestää yhteistyössä SSL:n paikallisyhdistysten kanssa

koulutus-, liikunta-, retkeily-, ja kulttuuritapahtumia ympä-

ri Suomea.

- järjestää ex-kursiomatkoja Suomessa ja ulkomailla.

- aloittaa jäsenkampanjan eri paikkakunnilla toimivien

paikallisyhdistysten kanssa SIL:n tuella.

 

Sähköteknikko-osaston asioita hoitaa neuvottelukunta.

Kokouksessa neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin

Reijo Väisänen Helsingistä sekä jäseniksi Tapio Aho Lahdes-

ta, Kari Niittymäki Helsingistä ja Pertti Manninen Korialta.

 

Sähköteknikko-osasto toimii SIL:n neuvoa-antavana asian-

tuntijaelimenä, jonka tarkoituksena on edistää oman erikois-

alansa toimintaa ja kehitystä.

 

Kuvassa kokouksen osanottajat, keskellä istumassa tuore

puheenjohtaja Reijo Väisänen.

 

*******************************************

Suomen Sähköteknikkojen Liiton paikallisyhdistysten

tiedot ovat nyt SIL:n sivuilla. Käykää katsomassa.

*******************************************

 

Jäsenten syntymäpäiviä tänä vuonna:

Erkki Mankonen  80 v  perustajajäsen

Raimo Ritavuo    70 v  Perustajajäsen

Matti Pakarinen  60 v

Kari Kaikkonen    50 v

Heikki Raivio        50 v

 

*******************************************

 

Uusia jäseniä:

Raija Luostarinen

Eero Karhunen

 

*******************************************

Kuolleita:

Vilho Kolari

 

********************************************

 

Etusivulle

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapio Aho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6